Jarduera Programa

2015-2016 aldirako Jarduera Programa

2015-2016 aldirako Jarduera Programa

Zeharkako proiektuak

Kudeaketa

Gogora Institutuaren 2017- 2020 aldirako Plan Estrategikoaren proposamena prestatzea

Memoriaren arloko bestelako erakundeekin lankidetzahitzarmenak prestatzea

Ikerketa

Iragana argitzeko txostenen eta azterlanen programa definitzea

Gogora Institutuaren dokumentaziozentroaren eta liburutegiaren proiektuaren diseinua eta lehen urratsak

Zabalkundea

Memoriaren Plaza deritzon herritarren partehartzeko ekimena diseinatzea eta modu ibiltarian garatzea.

Beken, hitzarmenen eta bestelako lankidetzen programa definitzea

Memoria Historikoari buruzko proiektuak (1936-1975)

Kudeaketa

Ikur frankistak kentzea

Desagerrarazitakoen gorpuzkien Kolunbarioa abian jartzea.

Ikerketa

Giza eskubideen urratzeei buruzko txostena (1936-1975) egiteko batzordea sortzea)

Lekukotasunak, artxiboak eta datubaseak antolatzea

Zabalkundea

Biktimen omenezko eta aitormenezko ekitaldiak sustatu eta antolatzea

EAEko oroitzapen guneen identifikazioa eta interpretazioa bultzatu eta kudeatzea

Oraintsuko Memoriari buruzko proiektuak (1960-2011)

Kudeaketa

Udal Memoriak. Udal-mailako eremuan memoriari buruzko politika bultzatzea

“Gurean” webespazioa prestatzea biktimen memorian.

Ikerketa

Biktimen lekukotasunak grabatzeko Gertu Programa zabaltzea

Biktimen eta gizartearen, eta memoriaren eta bizikidetzaren arteko bat-egiteari buruzko elkarrizketa-espazioak garatzea

Zabalkundea

Biktimen lekukotasunak biltzen dituen Gertu ikusentzunezkoa herritarren esku jartzea

Oraintsuko Memoriaren gogoeta kritikoari buruzko hezkuntzaproposamena egitea

Azken aldaketako data: 2015/11/07