Terrorismoaren eta indarkeriaren biktimen memoria

Gune honetan Gogorak bildu dituen terrorismoaren eta indarkeriaren biktimen testigantzak jasotzen dira.

  1. Material hau ikasgela barruan edota Gogorarekin aurrez hitzartutako ekimenetan erabiltzeko da soil-soilik.
  2. Bideoak ezin dira ezelako gailutan deskargatu.
  3. Horretarako, erabiltzailea eta gakoa beharko dira, eta ekimenaren arduradunak bakarrik izango du haien berri.